Vergoedingen natuur- en wandelcoaching

Afhankelijk van de aanleiding en het doel van de coaching, zijn er soms mogelijkheden om (een deel van) de kosten terug te krijgen.

Via je werkgever

Als je in loondienst werkt en je wilt graag een coachingstraject doen omdat je hulp wilt bij je professionele groei en ontwikkeling, vraag dan bij je werkgever na of er een mogelijkheid is tot een volledige of gedeeltelijke vergoeding.

Ook bij spanningen, stress en een (bijna) burn-out kan een coachtraject mogelijk door je werkgever worden vergoed.

Daarnaast is het soms mogelijk een persoons gebonden budget in te zetten omdat een coachtraject bijdraagt aan het beter functioneren op je werk. Dan krijg je een gedeelte van je persoonlijke budget netto in plaats van bruto uitbetaald.

Ook zijn er soms mogelijkheden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter om te voorkomen dat je langdurig ziek blijft. Informeer bij de bedrijfsarts, de afdeling HRM of je leidinggevende.

Via de belasting dienst

Betaal je de kosten voor coaching zelf, dan zijn deze kosten voor jou mogelijk aftrekbaar als scholingskosten. Kijk op de site van de Belastingdienst onder aftrek studiekosten voor de voorwaarden en de bedragen. Of bel met de Belastingtelefoon (0800 – 0543).

Voor Zzp-ers en bedrijven

Zzp-er en bedrijven kunnen de kosten van het coachingstraject zakelijk opvoeren en de btw aftrekken.