Werkwijze natuur- en wandel coaching

Als coach begeleid ik jou bij jouw persoonlijke ontwikkeling en groei.

Met een vraag die op dit moment in jouw huidige levensfase speelt en waar je niet alleen uitkomt. Dan kan zowel gaan over loopbaan- als over levensvragen.

Een belangrijk kenmerk van mijn coaching is, dat ik je niet vertel hoe jij iets beter kan doen. Ook adviseer ik je niet. Ik stel mij neutraal en zonder oordeel op.

Als mens en als coach geloof ik er namelijk in, dat alle antwoorden en hulpbronnen al in jouzelf verborgen zitten. Op een onbewust niveau. En dat het mijn taak als coach is, om bewust te maken wat nog onbewust is. Zodat jijzelf inzicht krijgt in jouw eigen, innerlijke wijsheid en oplossingen. En jouw eigen ware natuur.

Hoe doe ik dat dan?

♡ Ik luister goed naar jouw verhaal en stel vooral open vragen. 

♡ Ik creëer een veilige ruimte, waarin alles wat gezien en gevoeld wil worden, in het licht kan komen en een plek kan krijgen.

♡ Ik help jou eerlijk naar je eigen gedachten, gevoelens en emoties te kijken.

♡ Ik help jou te doorvoelen, werkelijk te doorvoelen, want alleen dan is verandering mogelijk. Het is een proces waaraan lichaam en geest allebei meedoen.

♡ Ik help jou blokkades en dat wat jou in de weg zit los te kunnen laten.

♡ Ik help jou bij het activeren van en het leren inzetten van de juiste hulpbronnen, in of buiten jezelf.

♡ Ik werk bij mijn coaching met een bepaalde opbouw in fases die elkaar logisch opvolgen. Daar ‘lopen’ we stapje voor stapje doorheen: doel bepalen – verkennen – verdiepen – draagkracht vergroten – voltooien.

♡ Ik werk met en in de natuur -letterlijk en figuurlijk- omdat de natuur een krachtige dimensie toevoegt bij coaching. De natuur spiegelt, geeft veelal feilloos terug wat er speelt. De natuur helpt bij het onderzoeken van wat de essentie is van een vraag of probleem en ook in welke richting een antwoord gezocht kan worden.

Ik ga er daarbij vanuit dat jij als mens niet los staat van de natuur maar er onderdeel van bent.

Kortom: ik begeleid en ondersteun jou met een liefdevolle, nieuwsgierige, open en neutrale blik, een scherp oog en een luisterend oor met en in de natuur.

Hoewel natuur- en wandelcoaching erop gericht is jou in beweging te brengen, is mijn visie dat iedere stap begint bij stilstaan. In de vertraging zit de versnelling.